Dankwoord van Prinsenparen

//Dankwoord van Prinsenparen

Dankwoord van Prinsenparen

Vastelaovendjveerders,
Waat hebbe vae, Prîns Maurice I, Prinses Emmy, Jeugdprîns Rick I en Jeugdprinses Joy op Doospel, bî-j de Vlikkestaekers, unne geweldjige vastelaovendj moge belaeve.

Van te veure haaje vae os d’r hieël völ van veurgesteldj, mer wi-j hieël Doospel, groeët en klein, dit jaor vastelaovendj heet geveerdj, haaje vae noeëts dörve droûme.

Vanaaf oos oetroopinge tot aan Aswoonsdig waas ‘t ein groeët fieëst. Met optraejes van Zugabe, de Toddezek en LVK-winnaar Spik en Span ging de vastelaovendj fantasties van start en dit hebbe vae same doorgetrokke tot oos aaftakeling op deêsdigaovundj. Deze vastelaovendj zulle vae as Prînsepaar vanne Vlikke en de Jong Vlikke dan auch noeëts vergaete.

Langs deze weeg wille vae gaer ‘n aantal minse bedânke di-j ‘n bî-jdrage hebbe geleverdj aan Vastelaovendj 2016.

As Jeugdprîns Rick I en Jeugdprinses Joy wille vae in ‘t bezûndjer ‘t comitee vanne Jong Vlikke bedânke, vör de geweldjige inzet en organisasie. Dao bî-j wille vae oos twieë adjudânte en de hieële raod van elluf bedânke vör de ôngersteuning en de schoeëne tieëd dae vae gehadj hebbe. En um neet te vergaete neteurlik, de aojers van alle Jong Vlikke, ‘t waas unne fantastiese groep.

As Prîns Maurice I en Prinses Emmy wille vae Vorst Eric, Veurzitter Mourk en de hieële Raod van Elluf bedânke vör de geweldjige tiêd. Ut waas un schoeëne groep um de vastelaovundj mei-j te moge veere. Dao naeve verdeêne oos groentjes Martin en Marian ’n spesjaal woord van dânk um dejje zoeë good vör os gezörgdj hetj. As leste wille vae oos vrûndj, de Baggesnoête en de Prullejoekels bedânke, same met uch hebbe vae d’r ‘n geweldjig fieëst van gemaaktj.

As leste wille vae same Oze Hoempa, schlagerzangers Dao Geuns, ‘t Optocht comitee, alle daelnemers aane optocht, oos zöstervereiniginge wao vae zoeë good zeen ontvânge en alle vastelaovendjveerders bedânke vör deze onvergaetelikke tiêd. ‘t Waas alle daâg “volle bak” en same hebbe vae de vastelaovendj “laote knalle”.

Bedânktj ! Bedânktj! Bedânktj!
Prîns Maurice I – Prinses Emmy
Jeugdprîns Rick I – Jeugdprinses Joy

2016-02-22T19:21:50+00:00 maandag, 22 februari, 2016|